Zasady przeprowadzania egzaminów gimnazjalnych w roku szkolnym 2017/2018
Procedury egzaminu gimnazjalnego opisują w szczegółowy sposób organizację przeprowadzania egzaminu w gimnazjum, precyzują informacje dla zdających oraz zakres zadań i odpowiedzialności zarówno dyrektora szkoły, jak i zespołów nauczycieli przeprowadzających egzamin gimnazjalny w szkole.
Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego w 2018 roku zawierają wszystkie potrzebne załączniki w tym deklaracja wyboru języka nowożytnego.

Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego w 2018 roku - PDF