Zasady przeprowadzania egzaminów gimnazjalnych w roku szkolnym 2014/2015
Procedury egzaminu gimnazjalnego opisują w szczegółowy sposób organizację przeprowadzania egzaminu w gimnazjum, precyzują informacje dla zdających oraz zakres zadań i odpowiedzialności zarówno dyrektora szkoły, jak i zespołów nauczycieli przeprowadzających egzamin gimnazjalny w szkole.
Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego w 2016 roku zawierają wszystkie potrzebne załączniki w tym deklaracja wyboru języka nowożytnego.

Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego w 2016 roku - PDF


EGZAMIN GIMNAZJALNY ROK SZKOLNY 2014/2015
Arkusz egzaminacyjny - język polski
Arkusz egzaminacyjny - historia, wos
Arkusz egzaminacyjny - przedmioty przyrodnicze
Arkusz egzaminacyjny - matematyka
Arkusz egzaminacyjny - język angielski - poziom podstawowy + transkrypcja
Arkusz egzaminacyjny - język angielski - poziom rozszerzony + karta rozwiązań + transkrypcja
Arkusz egzaminacyjny - język niemiecki - poziom podstawowy + transkrypcja

EGZAMIN GIMNAZJALNY ROK SZKOLNY 2013/2014
Arkusz egzaminacyjny - język polski
Arkusz egzaminacyjny - historia, wos
Arkusz egzaminacyjny - przedmioty przyrodnicze
Arkusz egzaminacyjny - matematyka
Arkusz egzaminacyjny - język angielski - poziom podstawowy + transkrypcja
Arkusz egzaminacyjny - język angielski - poziom rozszerzony + transkrypcja
Arkusz egzaminacyjny - język niemiecki - poziom podstawowy + transkrypcja

EGZAMIN GIMNAZJALNY ROK SZKOLNY 2012/2013
Wyniki egzaminu gimnazjalnego w roku 2012/2013 - PDF
Arkusz egzaminacyjny - język polski
Arkusz egzaminacyjny - historia, wos
Arkusz egzaminacyjny - przedmioty przyrodnicze
Arkusz egzaminacyjny - matematyka
Arkusz egzaminacyjny - język angielski - poziom podstawowy + transkrypcja
Arkusz egzaminacyjny - język angielski - poziom rozszerzony + transkrypcja

EGZAMIN GIMNAZJALNY ROK SZKOLNY 2011/2012
Wyniki egzaminu gimnazjalnego w roku 2011/2012 - PDF
Arkusz egzaminacyjny - język polski
Arkusz egzaminacyjny - historia, wos
Arkusz egzaminacyjny - przedmioty przyrodnicze
Arkusz egzaminacyjny - matematyka
Arkusz egzaminacyjny - język angielski
Arkusz egzaminacyjny - język niemiecki