Partnerzy


W tym roku szkolnym w naszej szkole odbywać się będą zajęcia z native speakerem z Akademii Językowej Boston z Bielska-Białej. Zajęcia te skierowane są do gimnazjalistów chcących doskonalić swoje umiejętności językowe, w szczególności w zakresie konwersacji, poprawnej wymowy i poszerzenia słownictwa. Zajęcia zaplanowano w wymiarze jednej godziny tygodniowo. Zapraszamy wszystkich chętnych uczniów! Poniżej znajduje się deklaracja udziału w zajęciach.

DEKLARACJA - AKADEMIA JĘZYKOWA BOSTON - zajęcia z native speaker’em - druk