Rekrutacja do Gimnazjum w Jasienicy


7 marca 2016r. (poniedziałek)

Dyrektor GimnazjumZasady i kryteria przyjmowania uczniów do Gimnazjum w Jasienicy w roku szkolnym 2016/2017

ZAŁĄCZNIKI
- załącznik 1 – Zgłoszenie
- załącznik 2 – Wniosek kandydata
- załącznik 3 – Terminy rekrutacji
- załącznik 4 – Oświadczenie rodzica (dotyczy kandydata do klasy sportowej)
- załącznik 5 – Oświadczenie rodzica (dotyczy ucznia klasy sportowej)